Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μεταφορά & Διανομή

Αναλαμβάνουμε την διανομή των προϊόντων σας σε όλη την Κέρκυρα μέσω του ιδιόκτητου στόλου που διαθέτουμε, καθώς επίσης και την διανομή των προϊόντων που αποστέλλετε σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω του δικτύου MyTrans

Κατασκευαστικές & Χωματουργικές εργασίες

Εκσκαφές και διαμόρφωση εδαφών, ιδιωτικών έργων αλλά και έργων δημόσιου χαρακτήρα όπως κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και επαρχιακών οδών.


Ενοικίαση Κάδων

Μια ακόμη υπηρεσία που προσφέρουμε είναι αυτή της ενοικίασης κάδων αποκομιδής αχρήστων οικοδομικών υλικών.

Σύγχρονη Μηχανοργάνωση

Η πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών μας δίνει την ευχέρεια της άμεσης πληροφόρησης τόσο για το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και την ώρα παράδοσης τους όσο και για την πορεία των αντικαταβολών των τιμολογίων .